Project Description

Testimi ka nxerrur në pah që nga shtrimi i shkumës të krijohet një sipërfaqe e sheshtë dhe të zvogëlohet transmetimi i zërit njëkohësisht edhe temperaturën dukshëm e mban në nivel per shkak te vetive termike te theksuara qe i ka ky material.