Project Description

Me sukses arritëm edhe në përfundimin e betonimit të pllakës së Katit të 7-të në Kompleksin Luxury & Green Apartments”.