Project Description

Përfundoi betonimi i shtyllave të katit të 7-të në “Luxury & Green Apartments”.