Project Description

Sot përfundoi betonimi i pllakës së katit të 9-të në Kompleksin “Luxury & Green Apartments”.

Erdhëm deri te përfundimi me shumë përgjegjësi, korrektësi dhe sukses, e këtë më së miri e tregon vetë vlerësimi i marrë nga ju.