Project Description

Jemi siguruar që me aplikimin e produkteve Xella në ndërtimin e Kompleksit “Luxury Green Apartments”, i plotesojnë të gjitha normat ndërkombëtare në: termoizolim, zjarrqëndrueshmeri, akustik, ekologji,energji eficence..


Përshkrim rreth produktit Silka:

Produktet silikate përbëhen nga rëra kuarcore, gëlqerja dhe uji, duke kaluar nëpër fazat: Përzierje në mes komponentëve(rërë+gëlqere+uji) të cilat krijojnë masën.Pastaj bëhet ulja e masës në kohëzgjatje 1.5 orë – 2 orë, kalimi në makineritë me proces automatik që i japin formën-formatin. Formatet e tilla futen në furra-autokllava për 4-8 h, nën presion të avullit afër 16 bar, në temp.200 gradë celsius, ku kryhet faza e fortësisë(ngurtësimi), dhe krejt në fund deponimi.Izolimet zanore deri në 56 dB;