Project Description

Menaxhimi i sistemit SmartHome&Interfonisë

Falë një ndërfaqe të thjeshtë dhe të menjëhershme, klientët tanë do të kenë të gjitha funksionet e sistemit Smart Home:
Kontrolli i dritave;
Kontrolli i temperatures – kaldasë eletrike;
Kontrolli i dritareve;
Kontrolli i ujit;
e shumë funksione tjera që klientët do të jenë në gjendje të menaxhojnë të gjitha funksionet e automatizimit në shtëpi, lokal, dhe nga çdo distancë e largët duke përdorur gjithashtu Android ose iOS Smartphone dhe aplikacionin.
Sistemi i Interfonisë Bticino(Italian) është zgjedhja për bllokun e banesës që është e disponueshme në zgjidhjet nga 1 deri në 47 pulsantë të thirrjes me video kamerë(audio/video) ,mbulesa të përparme të çelikut ose të aluminit.