Project Description

Detali i Hidroizolimit të shfrytëzuar me gjelbërim i përdorur në oborrin e Kompleksit “Luxury & Green Apartments”.